Milanović: Hvala! Naša politika - pravednost prema svima! Buđenje počinje!